Indien u de marktwaarde wilt weten van uw woning, geeft een taxatie hier antwoord op. U krijgt doorgaans te maken met een taxatie als u een nieuwe woning koopt en een financiering nodig heeft of wanneer u uw hypotheek oversluit.

 

Banken en andere geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan via een bij ons aangesloten taxateur.

 

Het bepalen van de marktwaarde is maatwerk. De taxateur bepaalt de marktwaarde van de woning zoals deze past in de woningmarkt van uw regio, aan de hand van gerealiseerde transacties van vergelijkbare woningen. Een taxatie kan afwijken van de WOZ-waarde die is samengesteld uit een rekenkundig model, uit een eerdere periode.

 

Aangezien bij een taxatie rekening gehouden wordt met de staat van onderhoud en de aanwezige voorzieningen, zal bij een taxatie een afspraak gemaakt moeten worden voor opname van de betreffende woning. Hierna zal de taxateur via een speciaal softwareprogramma het taxatierapport uitwerken, waarna het taxatierapport in de meeste gevallen nog gevalideerd dient te worden door een extern validatie-instituut, zoals bv. NWWI, iValidatie en Taxateursunie. Na validatie wordt het taxatierapport digitaal ondertekend en is dan direct toegankelijk voor alle geldverstrekkers.